Da Vinci Code

Sinds de bestseller 'De Da Vinci Code' van de Amerikaanse schrijver Dan Brown is er veel aandacht voor 'Het laatste avondmaal' van Leonardo da Vinci. In 'De Da Vinci Code' worden enkele opmerkelijke zaken genoemd die met dit meesterwerk te maken hebben.

 

 

 


"Niet Johannes, maar Maria Magdalena zit naast Jezus"
Hoofdpersoon Robert Langdon stelt in 'De Da Vinci Code' dat de persoon die rechts naast Jezus aan tafel zit, niet de apostel Johannes is, zoals algemeen wordt aangenomen. Het is Maria Magdalena. Dit kun je zien aan het vrouwelijke gelaat.

Het is moeilijk om hier met zekerheid iets over te zeggen, aangezien Leonardo zich er nooit over heeft uitgelaten en we het hem niet meer kunnen vragen. Maar volgens kunstkenners is het hoogstwaarschijnlijk gewoon de apostel Johannes. Het was in de 15e en 16e eeuw gebruikelijk om Johannes baardloos en verfijnd af te beelden.
"Maria Magdalena is de echtgenote van Jezus"

Een belangrijk deel van 'De Da Vinci Code' gaat over de rol van Maria Magdalena in de kerk. Dan Brown stelt dat Maria Magdalena niet de hoer is die de kerk beweert dat zij is. Maria en Jezus waren gewoon getrouwd.

Dat lijkt wel waarschijnlijk. Historicus Jacob Slavenburg, medevertaler van de Nag Hammadigeschriften:
"Maria Magdalena werd door paus Gregorius in de zesde eeuw bestempeld tot zondares, een hoer die door Jezus in genade was aangenomen. In werkelijkheid was ze echter Jezus' geliefde vrouw. In de eerste eeuwen stond Maria Magdalena bekend als de Apostola apostolorum, de apostel boven de apostelen."

Jacob Slavenburg schreef een boek over de 'valsheid in geschrifte' waaraan de eerste kerkvorsten zich schuldig maakten. Veel oude geschriften en evangelieen zijn in opdracht van de kerk vernietigd, omdat de inhoud de eerste pausen niet aanstond. Zo staat in het onlangs herontdekte 'Evangelie volgens Fillipus:
Drie vrouwen trokken altijd met de Heer op. Zijn moeder, zijn zuster en Maria Magdalena, die zijn metgezellin werd genoemd. Jezus hield op een andere wijze van haar dan van de andere leerlingen en hij kuste haar vaak."

Wat doet dat mes daar???
In 'De Da Vinci Code' wordt melding gemaakt van een losstaande hand met een mes, die duidelijk te zien is op 'Het Laatste Avondmaal'. Links naast Petrus en Judas (vierde apostel van links) is overduidelijk een hand met een mes te zien. Het lijkt erop dat de hand niet bij een van de apostelen hoort. Hoe zit het precies? Hoort de hand nou bij Petrus? Of zweeft ie toch los in het schilderij???

Een voorstudie (te zien in Windsor Castle, Royal Collection (no. 12546)) die Leonardo voor het laatste Avondmaal maakte laat zien wat zijn intentie was: De pols van Petrus is naar achteren gedraaid. Waarom? Dat blijft iets om naar te gissen.

Voorstudie / Da Vinci Details schilderij

Als je meer wilt weten over de achtergronden kijk dan eens op 1 van de volgende sites

Santa Maria Della Grazie. De kerk waar Het Laatste Avondmaal te bezichtigen is heeft een virtuele tour waarbij je kunt inzoomen op 'Het Laatste Avondmaal'.
Urbanfolkparade over het mes en de hand.
Dan Brown over De Da Vinci Code.
Lisa Shea deelt haar mening over De Da Vinci Code met bezoekers op haar homepage.

Facebook Twitter Google+