Beagle

Beagle

Voor het eerst los

  • Posted by:
Vandaag hebben we Jet voor het eerst los gelaten tijdens het lopen. Met de auto naar het Gouwe bos, nieuwe penning om haar nek en onze zakken zaten vol met hondensnoepjes. Het eerste stukje heeft Jet nog aan de lijn gelopen. Toen ze los was wist ze niet hoe snel ze door het gras moest hollen. Veelvuldig roepen, snoepje geven en belonen afgewisseld met ons laten volgen heeft ervoor gezorgd dat onze Jet thuis uitgeteld op haar kussen in slaap is gevallen.

Kijk hier voor de foto's.
Lees meer

De Jacht

De Beagle is in Engeland van oudsher in gebruik voor de jacht op het haas. 'Beagling' wordt met een meute (of pack) van 20 tot 25 honden beoefend. De master selecteert elke jachtdag de honden om de meute van die dag te vormen. De samenstelling van de meute hangt af van het terrein waarin gejaagd zal worden. De master zoekt eerst de leidende hond uit, waarna de 'flank'-honden worden geselecteerd en hij completeert de meute met de minder ervaren (jonge) honden. De meute dient het terrein af te zoeken, waarbij de master, die achter de meute loopt, wordt geholpen door whippers-in. Deze helpers zorgen ervoor dat de Beagles niet al te ver van de meute afdwalen. Een knal met de zweep (whip) boezemt genoeg ontzag in om de honden tot de orde te roepen. Als een hond het spoor vindt, dan geeft deze hond 'luid' en direct zal de kop-hond dit controleren en volop het verse hazenspoor gaan volgen. De meute volgt dan, zoals dat heet, 'full-cry' de kop-hond. De master volgt op volle snelheid, te voet!!!, de ontketende meute en de whippers-in waaieren in een halve cirkel uiteen om de meute op de flanken te controleren en een Beagle die het pack verlaat, terug te drijven. De haken, die het vluchtende haas slaat om zijn achtervolgers af te schudden, worden door de flank- honden opgemerkt en deze 'waarschuwen' de kop-hond, die dan direct bijstuurt. Beaglebezitters weten welke snelheden hun hondjes kunnen ontwikkelen en het behoeft dan ook niet te worden uitgelegd dat het volgen van zo'n meute een goede conditie van de master, whippers-in en toeschouwers vereist. Gezien het feit dat een gezond haas belangrijk sneller is dan een jagende meute kunnen wij stellen dat Beagling tot de 'sporten' gerekend kan worden. Zelden wordt een haas gevangen en volgt een zogenaamde 'kill'. Meestal is het haas de meute te 'slim' af, mede doordat de geur die een vluchtend haas afgeeft steeds minder wordt. Zet men een Beagle meute in om een vos op te sporen dan valt dit in de categorie 'werk'. De vos zal namelijk zijn vlucht nemen in een konijnenhol en de jagers zullen de vos met behulp van een Terrier uit het hol drijven en vangen. In Nederland is Beagling op levend wild niet mogelijk. Door het intensieve wegennet is het te gevaarlijk en bovendien is deze jachtvorm op het haas alleen toegestaan indien de master in het bezit is van een jachtakte en toestemming heeft van de terreineigenaar. In Nederland kennen we slechts 1 meute die uit Beagles bestaat. "De Kempen" Beagles van Ton Dimmers en jagen echter hoofdzakelijk in België, waar er nog enigzins ruimte is voor dit werk. Deze sport wordt ook in wedstrijdvorm bedreven. De Belgian Hound Club organiseert al meer dan tien jaar wedstrijden op het haas of konijn voor meutes van minimaal vier Brakken. Aan deze traditionele wedstrijd doen ook Beagle-meutes mee. In Nederland wordt op dit moment uitsluitend het zogenaamde "zweetwerk" beoefend. "Zweet" is het bloed dat een bij de jacht of door een auto ongeluk gewond dier bij de vlucht verliest. Zo'n gewond dier moet opgezocht worden en daarvoor worden de "zweethonden" gebruikt, die in staat zijn tot wel 48 uur na de verwonding het spoor te volgen. Daarnaast wordt er in Nederland een Luid-op-spoor proef gehouden. Hierbij volgt een hond alleen het spoor van een opgestoten haas. het is dan de bedoeling dat de hond het spoor al "luid" gevend uitwerkt. Mogelijk kan in Nederland binnenkort het meutewerk op het konijn beoefend worden.

Lees meer

De huishond

De Beagle is een ideale huishond. Het gezin is zijn roedel en hij is erg lief voor kinderen. De Beagle is klein en handzaam, zachtmoedige, evenwichtig qua karakter en een vrolijke en ondeugende rakker. Thuis ontpopt hij zich als een heerlijke 'vrijkous' lief voor iedereen, maar buiten toont hij zich 'jachthond' en raakt in zijn element als hij tijdens een wandeling vol overgave snuffelend een 'spoor' volgt. Omdat hij vanouds als meutehond erop gefokt is het te schieten wild zonder hulp van de mens binnen te halen, bezit de Beagle een grote mate van zelfstandigheid, wat wij ervaren als een behoorlijke portie eigenwijsheid. Hij moet dus zeer consequent opgevoed worden.?Door deze karaktertrekken is de Beagle een moeilijk op te voeden hond en is het aan te bevelen een gehoorzaamheidstraining met de Beagle te volgen zodat zijn baas kan leren op een juiste manier met zijn hond om te gaan. Ook heeft de Beagle graag veel aandacht en vraagt dit dan ook van zijn baas. Door zijn vrolijke karakter is hij altijd in voor een spelletje. Een bak gevuld met touwknopen, spijkerbroekpijpen, doeken, tennisballen en toiletrolletjes zijn vaak zijn favoriete speelgoed. Mede door zijn eigenzinnige karakter maakt dit hem tot een hond die moeilijk of niet alleen kan blijven. Een Beagle heeft veel behoefte aan beweging. Naast de uitlaatbeurten moet hij dagelijks zo'n anderhalf uur kunnen wandelen en rennen. Dus heeft u door een druk bezet leven weinig tijd om een Beagle op te voeden en alle aandacht en beweging te geven die hij nodig heeft, dan moet u beslist niet aan een Beagle beginnen.

Lees meer

Rasstandaard

De standaard is een beschrijving hoe het ras "de Beagle" er uit moet zien. De standaard is internationaal vastgesteld door de Federation Cynologique Internationale. (F.C.I.). Tijdens de keuringen dient een keurmeester de honden te keuren aan de hand van de standaard. De standaard is een omschrijving van het ras, maar biedt tevens enige speelruimte, zodat niet alle Beagles precies hetzelfde behoeven te zijn. De in onderstaande aangegeven nummers komen overeen met de nummer in het plaatje onderaan de tekst. Typische kenmerken Een vrolijke Brak wiens wezenlijke functie jagen is, vooral op hazen, wiens spoor hij volgt. Driest, erg actief, met veel uithoudingsvermogen en vastberadenheid. Waakzaam, intelligent en van gelijkmatig temperament. Algeheel beeld Een forse en compact gebouwde Brak, die de indruk wekt van kwaliteit zonder grofheid. Temperament Lief en oplettend, zonder agressie of angst. Hoofd en schedel Hoofd tamelijk lang, krachtig, maar niet grof, iets fijner bij een teef, zonder frons en rimpels. Schedel licht gewelfd, matig breed, met geringe achterhoofdsknobbel (1). Stop goed (2) afgetekend, deze verdeelt de afstand tussen neuspunt en jachtknobbel zo gelijk mogelijk. Voorsnuit niet puntig, lippen goed hangend. De neusspiegel breed, het liefst zwart, maar iets minder pigmentatie bij lichter gekleurde honden is toegestaan. Wijde neusgaten. Ogen Donkerbruin of hazelnootkleurig, tamelijk groot, niet diepliggend, niet uitpuilend, goed uit elkaar geplaatst, met een zachte aantrekkelijke uitdrukking. Oren Lang met afgeronde punten: naar voren getrokken bijna tot de neuspunt reikend. Laag aangezet, fijn van structuur, gracieus en dicht tegen de wang gedragen. Mond De kaken moeten sterk zijn, met een perfect, regelmatig en volledig schaargebit; de boventanden moeten sluitend over de ondertanden heen vallen en recht in de kaken staan. Hals Voldoende lang om de Brak in staat te stellen zijn hoofd gemakkelijk naar de grond te brengen om het spoor te volgen, licht gebogen met weinig keelhuid. Voorhand Schouder (4) goed naar achter hellend, niet beladen. Voorbenen recht en goed onder de hond geplaatst, met goede substantie, en rond van bot. Niet versmallend naar de voet. Middenvoeten (5) kort. Stevige ellebogen (6), noch naar binnen, noch naar buiten draaiend. Hoogte van grond tot ellebogen ongeveer de helft van de schofthoogte. Lichaam Bovenlijn recht en horizontaal. Borst (7) daalt tot onder de elleboog. Ribben goed gerond en ver naar achter doorlopend, kort in rug, maar goed in verhouding. Krachtige, soepele lendenen (8), de buik niet te veel opgetrokken. Achterhand Dijen zeer gespierd. Sprongen goed gebogen. Sterke, laag geplaatste hakken (9) en evenwijdig aan elkaar ge- plaatste middenvoeten. Voeten Gesloten en krachtig. Goed gebogen tenen en sterke zoolballen. Geen hazenvoeten. Nagels kort. Staart: Stevig en van matige lengte. Hoog aangezet en vrolijk gedragen (10) maar niet over de rug gekruld of vanaf de staartwortel naar voren gebogen. Goed met haar bedekt, vooral aan de onderzijde. Gang Gaat met rechte rug; krachtig gangwerk, zonder neiging tot rollen. Vrije, ver uitgrijpende en recht naar voren gerichte pas, zonder hoge knie actie. Achterbenen tonen stuw- kracht. De voorbenen mogen niet maaien of kruisen. Vacht Kort, dicht en bestand tegen het weer. Kleur Iedere erkende Brakkenkleur, behalve de leverkleur. Staartpunt wit. Gewicht en maat: De schofthoogte mag niet meer dan 16 inches (40,5 cm) of minder dan 13 inches (33 cm.) zijn. Opmerking Mannelijke dieren moeten twee normaal ontwikkelde testikels bezitten die volledig in het scrotum moeten zijn ingedaald. Goedgekeurd 23/24 juni 1987, Jeruzalem In Amerika heeft men een eigen standaard die hier en daar afwijkt van de Engelse standaard. In Nederland houdt men vast aan de standaard van het land van oorsprong, dus Engeland. In Amerika geldt geen minimummaat, men onderscheidt twee grootte klassen n.l. kleiner dan 13 inch (33 cm) en van 13 tot 15 inch (38 cm). De Amerikaanse Beagle mag geen wam (overvloedige keelhuid) vertonen, en geen overmatige lip hebben.

Lees meer

Oorsprong

De Beagle is afkomstig uit Engeland. Het is een zeer oud ras. Reeds ver voor Christus werden kleine honden gebruikt voor de meutejacht op het haas. De honden leken echter nog niet op de Beagles zoals wij die nu kennen. De naam Beagle werd voor het eerst gebruikt ten tijde van de regering van Koning Henry VII (1457-1509) en later wordt in de privéboekhouding van Hendrik VIII (1509-1547) een betaling aan de 'Beaglehouder' Robert Shere vermeld. De naam Beagle is afkomstig van beag, beg of beigh, hetgeen in het Keltisch "klein" betekent. In Engeland wordt nog steeds met Beagle-meutes gejaagd, waarbij de honden te voet gevolgd worden. Daar de Beagle voornamelijk voor de jacht op klein wild (hazen en konijnen) wordt gebruikt, behoort hij tot de groep "Brakken of lopende honden" ofwel "hounds". Zij achtervolgen het wild en oriënteren zich met de neus op het spoor en niet met de ogen. Vroeger was er bijna geen verschil tussen de jagende Beagle en de show-Beagle, tegenwoordig is er tussen deze twee een groter verschil. De showhond is doorgaans compacter van bouw, de jacht-Beagle is een wat grotere Beagle met langere benen, die zich hierdoor sneller kan verplaatsen op omgeploegd land en door beboste gebieden. In Engeland wordt de Beagle ook steeds meer als huishond en showhond gehouden. In Nederland worden zij uitsluitend als huishond gehouden. De eerste Beagles werden vanuit Engeland geïmporteerd in 1954. Op dit ogenblik worden er per jaar ruim 600 Beagles ingeschreven in het Nederlands Hondenstamboek. De Pocket Beagle, die niet hoger meet dan 10 inches (25 cm) komt hier in ons land niet voor. Wel kennen we het Amerikaanse en het Engelse type. Beide hebben hun eigen rasstandaard. In Europa wordt alleen de Engelse standaard erkend. Rastypisch voor het Amerikaanse type is dat deze Beagles over het algemeen compacter, korter in rug, kortere hoofden, duidelijker stop, meer verfijnd zijn en een zachtere uitdrukking hebben dan de Engelse.De Engelse Beagles hebben doorgaans een langere schedel en snuit, minder stop en vlakkere schedel. De Amerikaanse Beagles hebben vaak een geheel zwarte rug, met tan aan het hoofd en witte aftekeningen. .

Lees meer

The Beagle Has Landed

Zondag 9 maart was het zover. Anne is met de kinderen naar Oosterbeek gereden en heeft onze beagle opgehaald. We hebben al een aantal foto's gemaakt, dus kijk snel in het fotoalbum.

Ze voelt zich al goed op haar gemak en speelt graag. Maandag krijgt ze haar 2de prik en mag ze de tuin uit. Natuurlijk nog aan de lijn!

Het is nu 19 maart. Jet is nu ruim 1,5 week bij ons en voelt zich al echt thuis. Eten gaat goed, zel slaapt goed en zindelijk worden gaat ook heel goed. Ze plast niet meer in huis. Wel moeten we rond 2 uur nog even ons bed uit. Dan begint ze zacht te piepen en moet ze nodig plassen.

Lees meer

Beagle

  • Posted by:

Op 12 januari zijn er puppies geboren bij fokker van de Borgerhoeve uit Oosterbeek. Één van de twaalf puppies zal op 9 maart bij de ons intrekken. Volg de ontwikkelingen en bekijk de foto's op onze site!

Kijk hier voor meer foto's.

Lees meer